ภาพกิจกรรม

6-4-2564 ปัจฉิมนิเทศ 2563
19-2-2564 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2564
12-2-2564 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง-สามัญ ปีการศึกษา 2564
29-10-2563 ต้อนรับ ผอ.ศรัณย์รัชต์ แสงศรี
10-11/09/2563 กีฬาสี 2563
12-8-2563 วันแม่แห่งชาติ ปี 2563
4-8-2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดชัยนาท
28-7-2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
6-7/2/2563 การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
10-1-2563 วันเด็ก 63
4-12-2562 ทำบุญถวายในหลวง ร.9
25-11-2562 วันวชิราวุธ
16/9/2562 กีฬาสีภายใน 2562
6-7 -9- 2562 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
20-8-2562 วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด 62
6-8-2562 วันแม่แห่งชาติ 62
28-7-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
15-7-2562 แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
10-7-2562 ประเมินเชิงประจักษ์ โครงการ โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
30-5-2562 ไหว้ครู และ เลือกตั้งสภานักเรียน 62
26-3-2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2561
3-7/12/2561 เนินขามเกมส์ครั้งที่ 22
7/8-11-2561 กีฬาสี ปีการศึกษา2561
19-9-2561 ทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและอิชิตันแลนด์
18-8-2561 วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
26-7-2561 แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
25-26-7-2561 จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
1-7-2561 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561
26-6-2561 วันต่อต้านยาเสพติด 2561
24-5-2561 ไหว้ครู และ เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
27-2-2561 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
23-2-2561 มุ่งสู่สังคมสีเขียว ทอดผ้าป่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
16-17 -2-2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ร.ร.บ้านวังคอไหฯ ปีการศึกษา 2560
30-1-2561 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
17-1-2561 เข้าค่ายลูกเสือ 2561
16-1-2561 วันครู 2561
12-1-2561 วันเด็ก 2561
10-1-2561 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
20-12-2560 พิธีเปิดห้องสมุดเทพบดินทร์
27-11-2560 เนินขามเกมส์ครั้งที่ 21
10-11-2560 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้จัดกีฬาสีภายใน
28-10-2560 วัดวังคอไหได้จัดงานทอดกฐินประจำปี 2560
5-10-2560 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
18-8-2560 สัปดาห์วิทย์ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย 2560
11-8-2560 วันแม่แห่งชาติ 2560
28-7-2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
21-7-2560 เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30-6-2560 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26-6-2560 กิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
25-5-2560 โรงเรียนบ้านวังคอไหจัดพิธีไหว้ครู
8-5-2560 งานเลี้ยงส่งครูสุขุมาภรณ์ แคสิค ครูยุพิน คงกระพัน และเลี้ยงรับ ครูประสิทธิชัย  อันชูน
30-3-2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
9-2-2560 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป.6) และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.2)
16-1-2560 วันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
14-1-2560 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
1-12-2559 เนินขามเกมส์ ครั้งที่ 20
23-11-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
22-11-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
17-11-2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ได้มาให้บริการอาหากลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห
14-11-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ปรับปรุงโรงอาหาร
3-10-2559 รับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
19-8-2559 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด
11-8-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
9-8-2559 กิจกรรมงานวัน ASEAN DAYณ โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
25-7-2559 โครงการ โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
25-7-2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เดินขบวนประชาสัมพันธ์รับร่าง หรือไม่รับร่างประชามติ
21-7-2559 ผู้อำนวยการ คณะครูนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านวังคอไห เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
15-7-2559 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของโรงเรียนบ้านวังคอไห
13-7-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห รณรงค์การแปรงฟันให้ถูกวิธี
28-6-2559 โรงเรียนบ้านวังคอไหจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด