ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งมีผู้อำนวยการประสพ สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2559 และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดีประพฤติดี และฐานะยากจน โดยมีคุณสมพงษ์ เลิศวิริยะพันธ์ มอบทุน 50 ทุน, คุณลัดดาวัล ไซโต้(การภักดี) มอบทุน 20 ทุน , พระอธิการสมบูรณ์ ปภังกโร เจ้าอาวาสวัดวังคอไหฯ 30 ทุน, กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 มอบทุน 10 ทุน ,กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 มอบทุน 10 ทุน ,พระสมรัก อนุตตโร เจ้าอาวาสวัดหนองเด่นมอบทุน 6 ทุน ผอ.ประสพ สิงห์สม 5 ทุน และคณะครู ผู้ปกครองอีกคนละ 1 ทุน ผู้บริหารและคณะครูขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้