เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับ และมีงานเลี้ยงช่วงกลางคืน โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมช่วงเช้า
กิจกรรมช่วงค่ำ