ภาพกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม จังหวัดชัยนาทได้จัดกิจกรรมงานวัน

ASEAN DAY

ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) และได้มีการจัดบูธให้ความรู้ ทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดย 10 โรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก