โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

ขอแสดงความต้อนรับ ผอ.ศรัณย์รัชต์ แสงศรี อย่างเป็นทางการ สู่ครอบครัวใต้ร่มจามจุรี รั้วเขียวเหลือง พวกเราชาวโรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ด้วยความยินดียิ่ง