เฉลิมพระชนม์พรรษา ราชาภักดิ์
ถวายใจจงรัก ภักดีพิศาล
จตุรพิธพรศรี อภิวาร
ดลบันดาล อภิประสงค์ ทรงพระเจริญ

ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) โดยมีนายประสพ สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไหๆ เป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมกันนี้ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติด้วย