พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ จัด ณ เวทีอเนกประสงค์กลางแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก โรงเรียนกำหนดรูปแบบกิจกรรม โดยจัดแบบเฉพาะกิจ งดเว้นห้องแอร์ และเข้มงวดการเว้นระยะห่างของนักเรียน และมีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียน