เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ได้จัดกิจกรรม แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายสัตย์ปฏิญาณ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงห์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จังหวัดชัยนาท