วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
โดยนักเรียนออกบอกบุญภายในหมู่บ้าน ถวายเทียน และเวียนเทียน ณ วัดวังคอไห 
รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 4,001 บาท ทางโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน

กล้อง 1 กล้อง 2