เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 
ได้จัดงานไหว้ครู และ เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมศรีเอี่ยมสะอาด

กล้อง 1 กล้อง 2