เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 
ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
โดยมี ท่านรองอัครพล ศรีเดช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชานูทิศ) มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับทั้งสิ้น 32 คน และมีงานเลี้ยงช่วงกลางคืน โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
กล้อง1 กล้อง 2