ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561
"เนินขามเกมส์ ครั้งที่ 22" ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา
มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

cr.ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆบางส่วนจากคุณครูRatchanont Boondee