วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และนำนักเรียนแปรอักษรเทิดพระเกียรติด้วยอักษรย่อ "ว.ป.ร. ร.๑๐" พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
และวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day โดยจิตอาสาผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2561