ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการ คณะครูนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ณ วัดวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
โดยมีบูธจากหน่วยงานต่างๆมาบริการประชาชน อาทิ ธกส.เนินขาม ,รพ.เนินขาม ,ศูนย์ช่วยเหลือ1669 ,สัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และประชาชนในชุมชนอึกจำนวนมาก