27 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 
ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จบการศึกษาภาคบังคับทั้งสิ้น 24 คน 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

กล้อง1
กล้อง 2