"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
โดยภายในงาน มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี
และยัง มีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมเล่นเกมประจำฐานต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัล
กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ เป็นต้น