เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ได้จัดกีฬาสีภายใน โดยมีนายประสพ สิงห์สม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เป็นประธานในงาน
ซึ่งภายในงานนักเรียนทุกคนได้ทำการแข่งขันกีฬากันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน