ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
ได้จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงห์ประชาชนูทิศ)
ซึ่งโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษเนินขาม
ได้ส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันกันหลายรายการ
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน
ไปแข่งขันในระดับจังหวัดชัยนาทต่อไป