ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้เดินทางจากจังหวัดชัยนาท เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ เทศกิจ อาสาสมัคร คอยอำนาจความสะดวกให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะครูและนักเรียนทุกคนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้