ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

ได้มีกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ

ซุ้มเกมต่างๆมีการเลี้ยงอาหาร แจกขนม ฟรีตลอดงาน โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

และไฮไลท์เด็ดประจำปีนี้คือ การรับชมการแสดงของนักร้อง "ดิว เดอะสตาร์ 5" ณ ห้องประชุมศรีเอี่ยมสะอาด

โดยมีเด็กๆ ผู้ปกครองและประชาชน ให้ความสนใจมากมาย