ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ ประชาชนูทิศ) ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และแปรอักษรเลข๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ