ภาพกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรม เดินขบวนต่อต้านยาเสพติดรอบๆชุมชน โดยมีผู้ให้ความสนใจมากมาย