โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
 

 

โหลด:เพลงมาร์ชวังคอไห

..

แบบทดสอบ MBTI

 

 

 

 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าชมภาพโรงอาหาร

 

 

 

 

 

FACEBOOK

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

!!คลิกที่นี่!!

 

นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
ผอ.รร.บ้านวังคอไหฯ

 

ทำเนียบบุคลากร

 

 
สถิติผู้เขาชมเว็บ
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับ และมีงานเลี้ยงช่วงกลางคืน โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

19 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

12 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง และสามัญ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

29 ตุลาคม 2563

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ขอแสดงความต้อนรับ ผอ.ศรัณย์รัชต์ แสงศรี อย่างเป็นทางการ สู่ครอบครัวใต้ร่มจามจุรี รั้วเขียวเหลือง พวกเราชาวโรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ด้วยความยินดียิ่ง

10-11 กันยายน 2563

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
กีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า ร่วมการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี ให้นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ

12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 พิธีสงฆ์ภวายภัตตาหารเช้าถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และการแสดงมุทิตาจิตของนักเรียนแด่แม่ และผู้มีพระคุณ โดยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

4 สิงหาคม 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดชัยนาท (กอ.รมน.ชัยนาท)
ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
และการจัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) โดยได้จัดวิทยากร ให้ความรู้ อบรมสร้างการรับรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์, ภารกิจของ กอ.รมน. และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

28 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) โดยมีนายประสพ สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไหๆ เป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมกันนี้ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติด้วย

9 กรกฎาคม 2563

พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ จัด ณ เวทีอเนกประสงค์กลางแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก โรงเรียนกำหนดรูปแบบกิจกรรม โดยจัดแบบเฉพาะกิจ งดเว้นห้องแอร์ และเข้มงวดการเว้นระยะห่างของนักเรียน

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่