โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
 

โหลด:เพลงมาร์ชวังคอไห

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าชมภาพโรงอาหาร

 

 

 

 

 

FACEBOOK

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

!!คลิกที่นี่!!

 

บุคลากรของโรงเรียน

 

 
สถิติผู้เขาชมเว็บ
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

10 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านครับ

19 ธันวาคม 2562

ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "เนินขามเกมส์ ครั้งที่ 23" ณ โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง

4 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

25 พฤศจิกายน 2562

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี 

16 กันยายน 2562

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ปีการศึกษา 2562ภายใต้แนวคิด "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา"

6-7 กันยายน 2562

"โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ม.๓ จำนวน ๑๓๑ คน ร่วมอบรมปฎิบัติธรรม วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ สถานที่อบรม ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พระวิทยากรเครือข่ายพลังแห่งการตื่นร

20 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้ กิจกรรมสนุกสนาน และรางวัลต่างๆมากมาย อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้บูรณาการ STEM ศึกษา ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังคอไหได้รับทั้งความสนุกและความรู้ควบคู่กันอีกด้วย

6 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังคอไห เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่

อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่